امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

سردار دلها

این سردار، چرا محبوب همه طیف‌های سیاسی است؟

کافییست میان قشرهای مختلف مردم، احزاب، جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی چرخی بزنی تا بدانی این سردار، چنان در دل آحاد ملت نشسته که همه از ویژگی‌های خاصی او سخن می‌گویند و اینکه ...