امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » داریوش هخامنشی

شهر اریترین شهرستان پلدختر کجاست؟

شهر اریترین در محل اتصال خلیج سارونیک و خلیج کرنت قرار داشت که عده ای از مردم آن پس از یک نبرد چندین ساله توسط داریوش هخامنشی به ایران منتقل شدند. ...