امروز: شنبه، 29 اردیبهشت 1403

هنر زیبای زنان ایلات لرستان

چیت؛ هنر زیبای زنان لر با قدمتی هزاران ساله

چیت، بافتنی با نماد عشق و مسئولیت پذیری زنان ایلات لرستان بوده که برای حفظ آسایش و رفاه خانواده بافته می شود و اکنون این هنر ارزشمند به دست فراموشی سپرده شده در حالیکه می توانست ...

چرا ناشاد هستیم؟

چرا ناشاد هستیم؟

شادی و نشاط به منزله پدید ه هایی هستند که در کنار نیاز های زیستی و ارتباطی و... برای ادمی مهم و حیاتی هستند. جامعه ناشاد جامعه ای است که بازدهی و خلاقیت و کارافرینی و تخیل و ...