امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد؛

مدیرعامل شرکت گاز لرستان خبر داد: عملیات گاز رسانی به ۱۶ روستای پلدختر با محوریت افرینه طی دو هفته آینده آغاز می شود/این پروژه 12 میلیارد هزینه دارد که با انتخاب پیمانکار جدید مشکلی برای اجرای این پروژه نداریم

عملیات گاز رسانی به ۱۶ روستای پلدختر با محوريت افرينه طی دو هفته آینده آغاز می شود/ اين پروژه 12 ميليارد هزينه دارد كه با انتخاب پیمانکار جدید مشکلی برای اجرای این پروژه نداریم ...