معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان؛

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان خبر داد؛ حجم خسارت سیل شب گذشته در لرستان بالاست/ بیشترین خسارت مربوط به خرم آباد است!

تاریخ انتشار : 09 بهمن 1397
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: حجم خسارت سیل شب گذشته در لرستان بالاست/ بیشترین خسارت مربوط به خرم آباد است