معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری؛

معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار خبر داد: دستگاههای امدادی در لرستان در حالت آماده باش درآمدند/ بارش 40 تا 100میلیمتری باران در لرستان!

تاریخ انتشار : 07 بهمن 1397
دکتر احمدمرادپور معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری لرستان گفت: میزان خسارت وارده به ابنیه ها استان برای ارسال به ستاد بحران کشور باید سریعتر برآورد شود