امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

سرپرست جدید شهرداری خرم‌آباد در آیین معارفه‌اش مطرح کرد: 

سرپرست جدید شهرداری خرم‌آباد در آیین معارفه‌ خود مطرح کرد: خط قرمز من قانون است/ به شدت با متخلفان و کم‌کاران برخورد خواهم کرد/  با همت، وفاق، همدلی و به دور از تنش باید همه کمک کنیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم

سرپرست شهرداری خرم‌آباد با اشاره به اینکه به شدت با متخلفان و کم‌کاران برخورد خواهم کرد گفت: با همت، وفاق، همدلی و به دور از تنش باید همه کمک کنیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم. ...