امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

عواقب سنگین برخوردهای اشتباه‌ والدین در آموزش مجازی فرزندان

عواقب سنگین برخوردهای اشتباه‌ والدین در آموزش مجازی فرزندان

والدین در آموزش مجازی دانش‌آموزان دبستانی نقش مهمی دارند. گاهی بی‌تفاوتی آنها مشکل‌زاست و گاهی دخالت‌های بی‌جا و بی‌موقع‌شان و حتی تنبیهات شدیدی که نه تنها چاره‌ساز نیست،‌ بلکه ...