امروز: شنبه، 1 اردیبهشت 1403

معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان خبر داد:

معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان خبر داد: خانه جوان پلدختر ماه آینده راه‌اندازی می‌شود/ تا بازسازی کامل پلدختر در کنار مردم سیل‌زده خواهیم ماند

معاون اداره کل ورزش و جوانان لرستان با اشاره به اینکه خانه جوان پل‌دختر ماه آینده مجدداً راه‌اندازی می‌شود گفت: تا بازسازی کامل پلدختر در کنار مردم سیل‌زده خواهیم ماند. ...