استاندار لرستان مطرح کرد:

استاندار لرستان مطرح کرد: بازسازی لرستان نیازمند یاری همه افراد است/ برای رفع خسارات سیل نیازمند اختصاص منابع ملی هستیم

تاریخ انتشار : 04 اردیبهشت 1398
استاندار لرستان با اشاره به اینکه برای بازسازی لرستان نیازمند یاری همه افراد است گفت: برای رفع خسارات سیل نیازمند اختصاص منابع ملی هستیم