امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403

معاون استاندار لرستان تاکید کرد؛

لزوم تولید محتوا و مدیریت فضای مجازی.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان گفت: فرهنگ استفاده از میز خدمت الکترونیک در میان مردم نهادینه شود ...