وصیت‌نامه شهید درویشعلی شکارچی

وصیت‌نامه شهید درویشعلی شکارچی/ بگذارید قلب پسرم از استعمار جریحه‌دار شود.

تاریخ انتشار : 28 اردیبهشت 1400
شهید شکارچی در وصیت‌نامه خود آورده است: به پسرم دروغ نگویید نمی‌خواهم آزادی پسرم قربانی نیرنگ جهانخوران باشد. به پسرم واقعیت را بگویید، می‌خواهم پسرم امپریالیسم و استعمار را بشناسد.