امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

اعتماد حداکثری بهارستان به دولت سیزدهم

اعتماد حداکثری بهارستان به دولت سیزدهم؛ مجلس به ۱۸ وزیر پیشنهادی رای اعتماد داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ۱۸ وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم رای اعتماد دادند و تنها وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش نتوانست رای اعتماد نمایندگان را کسب کند. ...