امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان:

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان مطرح کرد: استخوان بندی و زیربنای توسعه هر کشور آموزش و پرورش است/ باید شان و جایگاه بازنشستگان حفظ شود

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه استخوان بندی و زیربنای توسعه هر کشور آموزش و پرورش است گفت: باید شان و جایگاه بازنشستگان حفظ شود ...