استاندار لرستان؛

استاندار لرستان مطرح کرد: از کوچ زودهنگام عشایر به مراتع لرستان جلوگیری می شود/ دستگاه های مختلف در حوزه عشایر فعالیت و تلاش بیشتری داشته باشند

تاریخ انتشار : 09 اسفند 1397
استاندار لرستان با اشاره به اینکه با هماهنگی فرمانداری ها، نیروی انتظامی و منابع طبیعی از کوچ زود هنگام عشایر به استان جلوگیری می شود گفت: دستگاه های مختلف باید در حوزه عشایر فعالیت و تلاش بیشتری داشته باشند