امروز: سه شنبه، 7 آذر 1402

ضوابط مالی ثبت‌نام مدارس اعلام شد

نحوه دریافت وجوه مجاز توسط مدارس/دریافت کمک داوطلبانه در فصل ثبت‌نام ممنوع است

به موجب دستورالعمل ثبت‌نام دانش‌آموزان در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، اخذ هرگونه وجه به‌استثنای وجوه مربوط به «بیمه دانش‌آموزی»، هزینه «کتب درسی» و «لباس کار» در هنرستان‌ها، خارج از ...