مدیر مخابرات منطقه لرستان خبر داد:

مدیر مخابرات منطقه لرستان خبر داد: حل مشکل سرعت اینترنت لرستان تا پایان شهریورماه/ 60 ایستگاه توسعه تلفن همراه راه‌اندازی می‌شود

تاریخ انتشار : 07 مرداد 1399
مدیر مخابرات منطقه لرستان با بیان اینکه به دنبال ایجاد تحول در حوزه سطح پوشش تلفن همراه هستیم، گفت: تا پایان شهریورماه امسال مشکل سرعت اینترنت استان به مقدار زیادی حل خواهد شد

اعتیاد اینترنتی و راه‌های مقابله با آن!!!

تاریخ انتشار : 26 مهر 1397
اکثر ما امروزه دچار اعتیاد به اینترنت، تلفن همراه و انواع مختلف تکنولوژی شده‌ایم، اگر می‌خواهید تا شادتر باشید باید سعی کنید اعتدال را رعایت کرده تا دچار آسیب‌های اعتیاد اینترنتی نشوید