بازی با جان برای نان!

بازی با جان برای نان/ گریز ناگزیر شوتی‌ها

تاریخ انتشار : 26 مرداد 1399
با سرعت دیوانه‌وار از قانون می‌گریزد و برای نان، جانش را در جاده‌ها رها می‌کند. به او شوتی می‌گویند و برخی ارابه مرگش می‌خوانند چرا که جز نیستی چیزی به همراه ندارد اما حقیقت امر این گریزها برای خیلی از آنان ناگزیر است.
مردان هميشه پيروز؛

مردان همیشه پیروز، مردانى در جهت وزش باد!

تاریخ انتشار : 07 دی 1397
در اصطلاح سياسى؛ به افرادى كه به اصول و اعتقاد خود پايبند نيستند و در سياست هميشه دنباله رو فرد پيروز با هر گرايش سياسى هستند، مردان هميشه پيروز گفته ميشود
جیب خالی لرستان ازدر آمد گردشگری

بخش خصوصی اولویت نخست سرمایه‌گذاری در لرستان

تاریخ انتشار : 25 شهریور 1397
در حالی استان لرستان از توسعه نیافتگی در برخی ابعاد رنج می‌برد که به نظر می رسد کلید این قفل در جیب سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد که در این زمینه برگزاری همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری برنامه ریزی شده تا گامی در استفاده از این ظرفیت در مسیر توسعه استان لرستان باشد