وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد:

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تقویم آموزشی تغییر نمی‌کند

تاریخ انتشار : 10 اسفند 1398
وزیر آموزش و پرورش گفت: تلاش داریم با آموزش‌های مجازی، عقب افتادگی درسی دانش‌آموزان به دلیل تعطیلی ناشی از شیوع بیماری کرونا را جبران کنیم. نمی خواهیم در تقویم آموزشی تغییر ایجاد شود و تا خرداد ماه باید سال تحصیلی تمام و تقویم زمانی رعایت شود.