امام جمعه پلدختر مطرح کرد:

امام جمعه پلدختر مطرح کرد: ترامپ با ترور سردار سلیمانی ذلت همیشگی برای خود به ارمغان آورد 

تاریخ انتشار : 15 دی 1398
امام جمعه پلدختر گفت: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به آرزوی دیرینه خود که شهادت بود رسید ولی ترامپ با این کار برای خود ذلت همیشگی به ارمغان آورد