امروز: شنبه، 29 اردیبهشت 1403

۱۳ آبان چه روزیست؟

۱۳ آبان چه روزیست؟ و چرا روز دانش آموز نامیده شد؟

دلیل نامگذاری سیزدهم آبان بنام روز دانش آموز، شهادت جمعی از دانش آموزان شهر تهران بود که به برای اعتراض به رژیم پهلوی در صبح روز ۱۳ آبان ۱۳۵۷ در محوطه دانشگاه تهران جمع شده بودند. ...