امروز: چهارشنبه، 6 مهر 1401

معاون استاندار لرستان تاکید کرد:

معاون استاندار لرستان تاکید کرد: تعطیلی واحدهای صنفی لرستان تا ۲۰ فروردین ماه

معاون استاندار لرستان گفت: در راستای کنترل ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال، بر اساس تصمیماتی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده، تعطیلی واحدهای صنفی تا ۲۰ فروردین ادامه دارد. ...