امروز: سه شنبه، 8 آذر 1401
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » تخریب زیستگاه

با حیوانات مهربان باشیم!

سمندر لرستان...

سمندر کوهستانی لرستان یک گونه دوزیست است دوزیستان حیوانات خونسرد با زندگی دوفازی هستند. سمندرها زندگی خود را در آب با داشتن آبشش آغاز می‌کنند و سپس وقتی رشد می‌کنند، آبشش جای خود ...