احیای برجام و رفع تحریم‌ها؛ مقطعی خواهد بود!

احیای برجام و رفع تحریم‌ها؛ مقطعی خواهد بود!

تاریخ انتشار : 01 تیر 1400
ایران ۴۲ سال است که تحریم است. گاهی تحریم‌ های ضعیفی مانند تحریمِ تسلیحاتی وضع شده که تأثیر چندانی بر زندگیِ مردم نداشته و گاهی نیز تحریم‌ های قوی ‌ای مانند تحریمِ بانکِ مرکزی و تحریمِ فروشِ نفت که تأثیر عمیقی بر زندگی مردم برجای گذاشته و سطحِ قدرتِ خرید و رفاه مردم را به ‌شدّت کاهش داده ‌است.
راه مقابله با تورم!

استقلال بانک مرکزی؛ راه مقابله با تورم!

تاریخ انتشار : 06 اردیبهشت 1400
شاید تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید که چرا ریال ایران همواره در مسیر بی‌ارزش شدن است؟ و از خود پرسیده باشید که علت اصلی این سیر بی‌ارزشی ریال در طول ۵۰، ۶۰ سال اخیر چیست؟
پیام روحانی به مردم آمریکا

پیام روحانی به مردم آمریکا؛ آیا می‌پذیرید تحریم‌ها و فشارها به نام شما بر مردم ایران تحمیل شود؟

تاریخ انتشار : 01 فروردین 1399
رئیس جمهور در پیامی خطاب به مردم آمریکا، شکست کووید-19 را یک «وظیفه» جهانی دانست و هشدار داد که در شرایط یک «همه گیری» خطرناک جهانی، تهران و پاریس و لندن و واشنگتن فاصله چندانی ندارند و هر سیاست کوته بینانه و خصمانه‌ای که بخواهد موجب تضعیف نظام پزشکی و محدویت منابع مالی در مدیریت بحران در ایران شود، تاثیر مستقیم بر روند مبارزه با این «همه گیری» در سایر کشورها خواهد داشت.