امروز: سه شنبه، 14 آذر 1402

مسئول جبهه تحول خواهان پلدختر مطرح کرد:

مسئول جبهه تحول خواهان شهرستان مطرح کرد: مردم پلدختر از عملکرد تبعیض آمیز و یکجانبه گرایانه مسئولان این شهرستان گلایه مند هستند

مسئول جبهه تحول خواهان انقلابی شهرستان گفت: مردم پلدختر از عملکرد تبعیض آمیز و یکجانبه گرایانه و انتخاباتی مسئولان این شهرستان گلایه مند هستند. ...