وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مطرح کرد: بازسازی مناطق سیل‌ زده لرستان پس از بارش‌ها/ همراه و کنار شما هستیم

تاریخ انتشار : 10 فروردین 1398
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه پس از پایان بارندگی‌ ها ساخت‌ و سازها در مناطق سیل‌ زده لرستان آغاز می‌شود گفت: دولت در کنار شماست