مدیرکل محیط زیست استان لرستان؛

مدیرکل محیط زیست استان لرستان مطرح کرد:  سیاست ما احیاء تالاب های از دست رفته و تغییر کاربری داده شده است/ تالاب ‌های لرستان نقش مهمی در کاهش ریزگردها، تنظیم آب و هوا دارند

تاریخ انتشار : 15 بهمن 1397
مدیرکل محیط زیست لرستان گفت: سیاست این اداره کل حفظ تالاب های موجود و احیاء تالاب های از دست رفته و تغییر کاربری داده شده است