امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

چگونگی پیدایش واژه لرستان ؛

چگونگی پیدایش واژه لرستان ؛ ریشه ی کلمه ی لرستان متعلق به چه زمان و مکانی است ؟

قطعا برای هر لرستانی بویژه تیپ تحصیل کرده این سوال پیش آمده که این واژه "لر" و "لرستان" از کجا آمده،تا مدتها پیش که کسی در حوزه دوران باستان علم و اطلاع چندانی نداشت پیدایش این ...