به مناسبت دهه ولایت و امامت؛

به مناسبت دهه ولایت و امامت؛ امام جمعه پلدختر و جمعی از روحانیون شهرستان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) از بیماران این بیمارستان عیادت کردند

تاریخ انتشار : 28 مرداد 1398
امام جمعه پلدختر و جمعی از روحانیون شهرستان با حضور در بخش های مختلف بیمارستان امام خمینی(ره) از بیماران این بیمارستان با اهدا شاخه گُل و عیدی عیادت کردند