امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

سفری پاییزی در ایران باختری

سفری پاییزی در ایران باختری

لدی دوراند همسر وزیر مختار انگلیس سرمورتیمر است او در ماه نوامبر یا آبانماه سال ۱۳۱۷ هجری قمری برابر ۱۸۹۹ میلادی از دزفول به سمت خاک لرستان عزیمت کرد و از طریق میانکوه به خرم آباد ...