امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

چهره ماندگاری که میراث دار پدر است.

چهره ماندگاری که میراث دار پدر است/ روایت 36 سال فعالیت های ارزنده علی مخو بیتال محلی.

این شکسته بند یا بیتال محلی علی محمد دریکوند مشهور به "دکتر علی مخو" است که 36 سال پیش فعالیت خود را در زمینه شکسته بندی آغاز کرده است. او که اهل تنگ فنی پلدختر است حرفه بیتالی را ...