امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر:

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پلدختر خبر داد: آغاز روند تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر/ اعتبار اولیه تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر 400 میلیون ریال برآورد شده است

رئیس اداره میراث فرهنگی پلدختر با اشاره به اینکه یادمان شهدای گمنام پلدختر 65 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: ادامه روند تکمیل یادمان شهدای گمنام پلدختر آغاز شد ...