استاندار لرستان تاکید کرد:

استاندار لرستان تاکید کرد: نمایندگان فعلی لرستان به مراسمات عمومی دولت دعوت نشوند

تاریخ انتشار : 02 دی 1398
استاندار لرستان گفت: مدیران دستگاه های اجرایی لرستان در جلسات عمومی، کلنگ زنی ها و افتتاح ها نباید از نمایندگان فعلی که کاندیدا هستند دعوت کنند.