معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان مطرح کرد:

معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان مطرح کرد: انتخاباتی سالم و قانون‌مند در استان برگزار خواهیم کرد

تاریخ انتشار : 28 آبان 1398
معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان گفت: در برگزاری انتخاباتی سالم، بی‌طرفانه، قانون‌مند و بانشاط مصمم هستیم.