امروز: چهارشنبه، 6 مهر 1401

چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟

چرا کودک تان تمرکز و دقت کافی را ندارد؟

اگر فرزندتان هنگام درس خواندن، دقت کافی نمی کند و خستگی و بی حوصلگی از خود نشان می دهد و یا در یک جا مدت کمی می نشیند و هنگامی که مشغول کاری است نمی تواند آنرا به پایان برساند و ...