طی حکمی از طرف مدیرکل ورزش و جوانان لرستان؛

طی حکمی از طرف مدیرکل ورزش و جوانان لرستان؛ "فرهاد دیناروند" بعنوان سرپرست معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان لرستان منصوب شد

تاریخ انتشار : 27 آذر 1398
طی حکمی از طرف مدیرکل ورزش و جوانان لرستان؛ فرهاد دیناروند به عنوان سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش وجوانان استان منصوب شد.