امروز: یکشنبه، 26 فروردین 1403
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » بهداشت روستایی

رئیس سازمان بهزیستی پلدختر در جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی این شهرستان مطرح کرد:

رئیس اداره بهزیستی پلدختر درجلسه کمیته هماهنگی و پیگیری مناسب سازی این شهرستان مطرح کرد: برخی مدارس ودانشگاهای پلدختر برای تردد معلولان مناسب سازی نشدند/ در بازسازی زیرساخت های شهری،مناسب سازی رعایت شود/ ۱۵درصد جمعیت شهرستان نیازمندمناسب سازی هستند

رئیس سازمان بهزیستی پلدختر با بیان اینکه برخی مدارس و دانشگاه پیام نور این شهر برای تردد دانشجویان مناسب سازی نشدند گفت: در بازسازی زیرساخت های شهری مناسب سازی رعایت شود که دوباره ...