امروز: سه شنبه، 7 آذر 1402
پلدخترنیوز » تگ‌های اخبار » بهداشت جهانی

محاظت از کودکان در برابر کرونا دلتا

چگونه از کودکان در برابر کرونا دلتا محافظت کنیم؟

سویه‌های جدید ویروس کرونا از جمله دلتا، به گفته پزشکان همه گروه‌های جمعیتی از جمله کودکان و نوجوانان را نیز درگیر می‌کنند، اما چگونه باید از آنها در برابر این سویه ها محافظت کرد؟ ...

به کوچکی یک ویروس و به هم ریختن معادلات جهانی

به کوچکی یک ویروس و به هم ریختن معادلات جهانی/ از فاصله اجتماعی تا فاصله گذاری اجتماعی

معانی گزاره ها، اصطلاحات و مفاهیم ثابت نیستند. بلکه در زمان ها و مکان های مختلف معانی متفاوتی را بازگو می کنند که این امر را می توان از راه فهم گفتمان غالب آن دوره تاریخی که ...

نقش حیاتی آزمایشگاه در سلامت مردم!!!

امروزه از بین تعاریف مختلف سلامت، شاید بهترین و کامل ترین آنها تعریف ارائه شده از سوی بهداشت جهانی باشد که سلامت را برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی و نه فقط نداشتن بیماری و ...