سرپرست سازمان تامین اجتماعی؛

سرپرست سازمان تامین اجتماعی خبر داد؛ آغاز واریز بسته‌های حمایتی بازنشستگان تأمین اجتماعی از دوشنبه

تاریخ انتشار : 08 دی 1397
سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: در روز دوشنبه طی ۲ تا ۳ ساعت تمامی بازنشستگان مشمول دریافت سبد حمایتی این مبلغ را دریافت خواهند کرد