توزیع سبد حمایتی

سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد؛ توزیع سبد حمایتی معیشت کارگران تا ۷۲ ساعت دیگر

تاریخ انتشار : 23 دی 1397
سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد:‌ با مشخص شدن آمار نهایی بیمه‌پردازان کارگری تامین اجتماعی، طی ۷۲ ساعت آینده کمک معیشت مصوب به حساب بیمه‌پردازان تامین اجتماعی واریز خواهد شد.