رعایت بهداشت در نانوایی‌ها

الزاماتی بهداشتی در نانوایی‌ها

تاریخ انتشار : 14 آذر 1397
نانوایی از جمله اماکن بحرانی مشمول رعایت بهداشت و سلامت برای عموم مردم میباشد.آنچه مسلم است در هر قشر و طیف به عنوان مصرف روزانه در برنامه غذایی خود، نان را مورد مصرف قرار می دهیم. با توجه به فرهنگ دینی واصالت های تغذیه ای نان جزء لاینفک سفره ی هر ایرانیست.