مدیر کل هواشناسی لرستان خبر داد:

مدیر کل هواشناسی لرستان خبر داد: ورود موج جدید بارش‌ها به استان/ بارش‌ها در دی و بهمن‌ماه کمتر از حد نرمال است

تاریخ انتشار : 25 آذر 1398
مدیر کل هواشناسی لرستان گفـت: بارش‌های آذرماه در حد نرمال بوده است، همچنین بر اساس پیش‌بینی‌ها بارش‌های دی ماه و بهمن ماه کمتر از حد نرمال است.