امروز: سه شنبه، 28 فروردین 1403

مدیریت دولت در اقتصاد؛ راهی که نباید رفت!

مدیریت دولت در اقتصاد؛ راهی که نباید رفت!

در این نوشتار کوتاه به صورت ساده بیان می‌شود هرکجا دولت، مدیریت یک کار اقتصادی را در دست گرفته، صرفاً هزینه‌ها را افزایش و کارآیی را پایین آورده‌است و به همین دلیل است که در ...

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر در جلسه تنظیم بازار شهرستان خبر داد؛

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر در جلسه تنظیم بازار شهرستان خبر داد: با افزایش قیمت بنزین تمام فعالیت های اداره بهداشت تعطیل خواهد شد/با توجه به افزایش قیمت بنزین باید تمهیداتی در خصوص ماشین های شبکه بهداشت صورت گیرد

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر با اشاره به اینکه با افزایش قیمت بنزین تمام فعالیت های اداره بهداشت تعطیل خواهد شد گفت: با توجه به افزایش قیمت بنزین باید تمهیداتی در خصوص ماشین ...