امروز: پنج شنبه، 9 آذر 1402

ویژه نشدیم، ویژه نبودیم!

ویژه نشدیم، ویژه نبودیم/ خارج از اولویت!

تعیین استاندار ویژه، وعده‌ای بود که سید ابراهیم رئیسی رئیس دولتِ سیزدهم در میانه اعتراضات به بحران آب در استان خوزستان به مردم داد، او در جریان بررسی سوابق و برنامه های وزرای ...