امروز: دوشنبه، 3 اردیبهشت 1403

مدیر مسئول پایگاه خبری بالا گریوه مطرح کرد ؛

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه مطرح کرد: بانیان وضع موجود در فرایند تخصیص تسهیلات بنیاد برکت نقش نداشته باشند

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه با اشاره به اینکه بایستی برای پرداخت وام های بنیاد برکت مدیران دولت جدید تصمیم گیری کنند، گفت: در دولت قبل اینگونه اقدامات به فرماندار و سپس به ...

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه مطرح کرد:

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه مطرح کرد: فشار بانکها برای بازپرداخت وام های سیل ۹۸، مهمترین نگرانی مردم پلدختر

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه با اشاره به فشار بانک ها برای بازپرداخت وام‌های مربوط به خسارت های سیل ۹۸، گفت: با وجود مهلت رسمی از طرف دولت برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی ولی ...

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه مطرح کرد:

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه مطرح کرد: ارشاد پلدختر با رسانه های رسمی بیگانه است!

مدیر مسئول پایگاه خبری بالاگریوه پلدختر با اشاره به اینکه متولی فرهنگ و ارشاد شهرستان با رسانه های رسمی بیگانه بوده، گفت: رسانه ها باید متعهد، منسجم و دارای متولی مشخص باشند. ...

موسی خان دیناروند نایب الحکومه ای از بالاگریوه

موسی خان دیناروند نایب الحکومه ای از بالاگریوه

هنگامی که ساخت و ساز جاده سراسری در امتداد کوهستان های ملاوی و در کرانه های رودکشکان آغاز شد، تصمیم گرفته بودند که این جاده شوسه عمومی جدید را به عنوان بخشی از پروژه راهسازی، ...

دریکوندها از دیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

دریکوندها از دیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

دریکوند ها یکی از قبایل لر هستند و به مناطق بالاگریوه و گروه های قبیله ای آن تعلق دارند. آنها اغلب در منطقه ای کوهستانی بین خرم آباد و دزفول در نواحی پیش کوه لرستان ساکن هستند. ...

مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان خبر داد:

مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان خبر داد: شهرستان شدن معمولان در انتظار تائید کمیسیون و تصویت هیئت دولت

مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان با بیان اینکه کارها و مطالعات میدانی شهرستان شدن معمولان انجام شده گفت: این طرح برای تصویب به کمیسیون دولت ارجاع شده که ...