موسی خان دیناروند نایب الحکومه ای از بالاگریوه

موسی خان دیناروند نایب الحکومه ای از بالاگریوه

تاریخ انتشار : 04 مهر 1400
هنگامی که ساخت و ساز جاده سراسری در امتداد کوهستان های ملاوی و در کرانه های رودکشکان آغاز شد، تصمیم گرفته بودند که این جاده شوسه عمومی جدید را به عنوان بخشی از پروژه راهسازی، جایگزین جاده قدیمی میانکوه کنند.
دریکوندها از دیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

دریکوندها از دیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

تاریخ انتشار : 09 شهریور 1400
دریکوند ها یکی از قبایل لر هستند و به مناطق بالاگریوه و گروه های قبیله ای آن تعلق دارند. آنها اغلب در منطقه ای کوهستانی بین خرم آباد و دزفول در نواحی پیش کوه لرستان ساکن هستند.
مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان خبر داد:

مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان خبر داد: شهرستان شدن معمولان در انتظار تائید کمیسیون و تصویت هیئت دولت

تاریخ انتشار : 10 مرداد 1400
مدیر کل سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری لرستان با بیان اینکه کارها و مطالعات میدانی شهرستان شدن معمولان انجام شده گفت: این طرح برای تصویب به کمیسیون دولت ارجاع شده که در صورت تصویب در صحن علنی دولت مصوب و ابلاغ می شود.