برگزاری جلسه هم اندیشی متولیان ایستگاه های صلواتی سطح شهر در شهرداری پلدختر

تاریخ انتشار : 22 شهریور 1397
جلسه هم اندیشی متولیان ایستگاه های صلواتی ایام محرم در سطح شهر پلدختر با حضور مهندس چراغی پور شهردار،خانم شاکرمی نماینده شبکه بهداشت و درمان و متولیان این ایستگاه ها در دفتر شهرداری برگزار شد

برگزاری جلسه هم اندیشی جمع آوری زباله های ایام محرم در شهرداری پلدختر

تاریخ انتشار : 21 شهریور 1397
جلسه هم اندیشی جمع آوری زباله های ایام محرم با حضور مهندس صمد چراغی پور شهردار، نمایندگانی از اداره شبکه بهداشت و درمان، محیط زیست، فرمانداری و همچنین اعضا انجمن احیاگران طبیعت شهرستان در دفتر شهردار پلدختر پلدختر برگزار شد