امروز: جمعه، 31 فروردین 1403

بهاروندها ازدیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

بهاروندها ازدیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

بهاروند نام یکی از قبایل لر است که در حال حاضر، بیشتر در دهستان های کُرِه گاه و بالاگریوه، در جنوب و جنوب غربی خرم آباد لرستان زندگی می کنند. این بخشی از، کنفدراسیون قبیله ای ...

دریکوندها از دیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

دریکوندها از دیدگاه دایره المعارف ایرانیکا

دریکوند ها یکی از قبایل لر هستند و به مناطق بالاگریوه و گروه های قبیله ای آن تعلق دارند. آنها اغلب در منطقه ای کوهستانی بین خرم آباد و دزفول در نواحی پیش کوه لرستان ساکن هستند. ...