مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان؛

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سیاست ما حفظ تالاب های موجود و احیاء تالاب های از دست رفته است

تاریخ انتشار : 11 دی 1397
مهرداد فتحی بیرانوند گفت: به علت بی مهری ها و اعمال سیاست ‌های غلط در سنوات گذشته، برخی از تالاب‌ ها به اراضی کشاورزی تبدیل شده‌اند