معاون دادگستری لرستان مطرح کرد:

معاون دادگستری لرستان مطرح کرد: دستگاه قضایی به دنبال پیشگیری از جرایم انتخاباتی و برخورد با هرگونه تخلفات است.

تاریخ انتشار : 11 دی 1398
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی به دنبال پیشگیری از جرایم انتخاباتی و برخورد با هرگونه تخلفات بوده گفت: ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در سه سطح مرکزی، استانی و شهرستانی در این استان فعال شده است.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان خبر داد:

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان خبر داد: استان برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک آمادگی دارد

تاریخ انتشار : 07 دی 1398
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری لرستان گفت: زیرساخت های لازم برای برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در استان فراهم شده و درخواست برگزاری به این شیوه به وزارت کشور اعلام شده است.