آسیب‌های قوم‌گرایی در انتخابات شوراها

آسیب‌های قوم‌گرایی در انتخابات شوراها؛ «ما به طایفه خودمان رای می دهیم»

تاریخ انتشار : 26 خرداد 1400
اگر به شخص دیگری غیر از افراد طایفه خودمان رای بدهیم بقیه اهالی فامیل، دیگر به ما اعتماد نمی‌کنند و ما را تحویل نمی‌گیرند و بعدها اگر به مشکلی بر بخوریم، می‌گویند برو به همان کسی که رای دادی بگو مشکلت را حل کند.
رئیس هیئت بازرسی انتخابات شهرستان تاکید کرد:

رئیس هیئت بازرسی انتخابات پلدختر تاکید کرد: داوطلبان انتخابات شوراها از تبلیغات زودهنگام پرهیز کنند.

تاریخ انتشار : 31 فروردین 1400
رئیس هیئت بازرسی انتخابات پلدختر خواستار پرهیز داوطلبان انتخابات شوراها از تبلیغات زودهنگام، برپایی نشست ها و دورهمی ها شد و گفت: کاندیدها با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی، تبلیغات انتخاباتی خود را بیشتر از طریق فضای مجازی انجام دهند.
در جلسه شورای فرهنگ عمومی پلدختر مطرح شد؛

در جلسه شورای فرهنگ عمومی پلدختر مطرح شد: انتقاد امام جمعه از عدم حضور برخی مدیران در شورای فرهنگ عمومی شهرستان!

تاریخ انتشار : 21 فروردین 1400
امام جمعه پلدختر از عدم حضور برخی مدیران در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان، انتقاد کرد و گفت: شورای فرهنگ عمومی از موثرترین شوراها در جهت بیان مشکلات مردم و رفع آن است.