پُل تاریخی دُختَر

علت نامگذاری پُل تاریخی دُختَر/ قسمت دوم

تاریخ انتشار : 20 دی 1400
موافق روایات عامه پل دُختر همانطور که ذکر شده توسط شاهپور دوم ساسانی (۳۱۰_۳۷۹ م) ساخته شده است. شاهپور دوم ملقب به شاهپور ذوالاکتاف در جنگ با رومیها شکست خورد و مجبور شد برای عقد قرار داد صلح به سرزمین روم برود. او مردی بسیار عاقل و زیرک بود...